logo
  etusivu | palvelut | referenssit | kumppanit | yhteystiedot
  strategia | tuottavuus | myynti

Tuottavuus

Tuottavuuden ja laadun parantaminen asiantuntija- ja tietotyötä tekevissä työyhteisöissä on muodostunut keskeiseksi menestystekijäksi.

Tähän mennessä tietotyön tuottavuuden kehityspanokset on suunnattu lähinnä työ- ja apuvälineisiin - ei niinkään työpanoksen tai ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen. On jopa uskoteltu, ettei luovan työn tuottavuutta voi merkittävästi kehittää. Jatkuvan menestymisen varmistamiseksi myös asiantuntijatyön tuottavuutta tulee kuitenkin edelleen parantaa.

Asiantuntijaorganisaatioissa toimiessamme olemme havainneet joukon tyypillisiä toiminnan heikkouksia:

  • sovituissa aikatauluissa ei pysytä

  • asiantuntijat käyttävät liikaa aikaa rutiinitehtäviin

  • asiantuntijat eivät keskity tärkeisiin töihin

  • työprosessit eivät ole tehokkaita

  • yksiköiden väliset yhteistyöprojektit eivät onnistu

  • työyhteisön osaaminen on liian keskittynyttä

  • organisaation työkuorma on liian suuri

  • käytössä olevat mittarit ja tunnusluvut eivät tuota riittävästi oikeaa ja oleellista tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi

Asiakkaidemme kanssa toteutettavissa laadun ja tuottavuuden kehitysprojekteissa keskitytään tuotanto- ja palveluprosessien kehittämiseen ja virtaviivaistamiseen. Tavoitteena on nopeat ja joustavat asiakaskeskeiset tuotantoprosessit, kustannustehokkuuden parantaminen, työkuorman tasaisempi jakautuminen ja tehokkaat sekä toimivat johtamisjärjestelmät.

Henkilöstön kannustaminen on välttämätöntä, koska kaikki työyhteisössä osallistuvat kehitystyöhön. Näin päästään jatkuviin ja pysyviin parannuksiin. Onnistuneen kehitysprojektin tuloksena tulee olla parantunut kannattavuus ja kilpailukyky.

Tuloskunto Oy
Westendintie 99-101 B
02160 Espoo
Finland

tel:  +358 9 4391360
fax: +358 9 43913620

email: info(at)tuloskunto.fi

henkilökohtainen email:
etunimi.sukunimi@tuloskunto.fi