Onko haasteenanne päästä uusille markkinoille ja avata uusia asiakkuuksia?

 
 
 

Mahdollistaako yrityksen sisäinen dialogi ja yhteistyö uusia avauksia ja uuden liikevaihdon aikaansaamista?

 
 
 

Syntyykö uusista tuotteista ja palvelukonsepteista riittävästi ja riittävän nopeasti liikevaihtoa?

 
 
 

Onko myynnin, tuotekehittelyn ja tuotannon välillä tuloksellisuutta haittaavia näkemyseroja tai ristiriitaisia tavoitteita?

 
 
 

Onko henkilöstön osaamisen kehittäminen ja valmentaminen tuottanut riittäviä tuloksia?