Osa 1 – Asiantuntijan myyntitaito™

Asiantuntijan myyntitaito™ – valmennusohjelma


Kenelle 

 

Valmennus on tarkoitettu vaativaa myyntityötä tekeville asiantuntijoille ja esimiehille, jotka
tarvitsevat käytännönläheistä oppia ja harjoitusta osaamisen myyntiin. Ohjelma soveltuu erityisen
hyvin tilanteeseen, jossa on tarkoitus jakaa osallistujien myyntiosaamista toisilleen.

 

Sisältö

  • Oman osaamisen/tuotteen/palvelun hahmottaminen asiakkaan näkökulmasta
  • Asiakkaan ostoprosessin ja oman myyntiprosessin avainvaiheet
  • Asiakkaan ostovaikuttajat
  • Oma ja asiakkaan toimintatyyli
  • Myyntityön suunnittelu
  • Myyntineuvottelun vaiheet
  • Asiakkaan kuunteleminen ja kyselytekniikka
  • Asiakaskeskeinen ratkaisujen ja etujen myynti
  • Myyntisimulaatiot

Valmennusohjelmassa on paljon omakohtaista tekemistä ja harjoittelua, joten oppiminen on
tehokasta ja varmaa. Harjoituksissa käytetään osallistujien omia tuotteita ja asiakastilanteita.
Opittujen taitojen ja toimintatapojen avulla kynnys henkilökohtaisen myyntityön aloittamiseen ja
erityisesti asiakkaan tarpeiden selvittämiseen madaltuu. Motivaatio myyntityöhön kasvaa.
Myyntitulokset paranevat.

 

Lue Osa 2 – Tiimimyynti  > || Lue Osa 3 – Myyntivalmentaja  >